Informácie k svadobnej hostine a k zábave

Ako pri väčšine svadieb, aj my plánujeme hostinu a zábavu. Bude sa konať na adrese: Cigla 17, 086 37 Cigla. Svadobná hostina bude prebiehať po gratuláciách. Tí, čo sú pozvaní na hostinu, sú zároveň pozvaní aj na zábavu. Zábava sa bude konať po svadobnej hostine v čase od 18.00 do 23.30 hodiny na tej istej adrese. A tí čo dostali pozvánku na zábavu, môžu prísť na 18.00 hodinu.

Link k polohe KLIK – TU

Prosíme, aby ste čo najskôr potvrdili svoju účasť, aby sme mali prehľad kto všetko príde. Ďakujeme.

Ako bude prebiehať?

Spoločne sme uvažovali, ako sa podeliť s našou radosťou. Preto sme sa rozhodli, že svadobná zábava bude na štýl spoločného zborového stretnutia. My zabezpečíme priestory a máme v pláne pripraviť pohostenie na štýl švédskych stolov. Čo sa týka alkoholu, rozhodli sme sa z opodstatnených dôvodov, podávať ho v obmedzenom množstve a len v určitých časových intervaloch. Bude na to určená osoba, ktorá ho bude nalievať. Najradšej by sme boli, ak by alkohol nebol vôbec, ale chápeme, že niekto si ho chce dať v rozumnej miere.

Ďakujeme

My budeme vďační aj za to, ak prídete a potešíte sa spolu s nami pri tejto pre nás významnej udalosti.

Vopred vám ďakujeme za pochopenie. Vaša účasť nie je podmienená tým, že donesiete pohostenie.

So srdečnou vďakou, Branko a Simonka

V prípade otázok nám napíšte na dole uvedený formulár.

    Ako vás kontaktovať:


    alebo telefón (nepotrebné)